Điển hình tiên tiến

          Trong những năm gần đây, nhiều hộ gia đình nông dân tại huyện Bắc Sơn đã tập trung vào phát triển chăn nuôi gắn liền với tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả kinh tế cao. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hoá, nâng cao giá trị…