Phong trào thi đua

     Ngày 03/10/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy,…