Phong trào thi đua

     Ngày 19/11/2018, UBND tỉnh ban hành báo cáo sơ kết Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2018 (Báo cáo số 425/BC-UBND của UBND tỉnh). Bên cạnh những khó khăn như Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới, toàn tỉnh có 11 huyện, thành…

Thông tin tuyên truyền

     Ngày 12/7/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tham dự Đại hội, về phía Trung ương có đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Về phía tỉnh Lạng Sơn, có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí…