Đại hội thi đua yêu nước lần thứ tư

(BTĐKT)-Sáng 31/8/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV - năm 2015 nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng 5 năm 2011-2015, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2016 - 2020.