Đồng chí Lương Xuân Trường, Phó Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh uỷ tấm gương điển hình tiên tiến trong thi đua, học tập, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Create: T4, 08/31/2022 - 17:41
Author: admin

        “Trách nhiệm, nhiệt tình, đoàn kết và hiệu quả”, đó là lời nhận xét của bạn bè, đồng nghiệp khi nhắc đến đồng chí Lương Xuân Trường, Phó Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh uỷ.

        Trong suốt quá trình công tác từ năm 2010 đến nay đồng chí đã có nhiều nỗ lực, dành nhiều thời gian, công sức và trí tuệ cho việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Không ngừng tự nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ cho công việc. Trong 07 năm liên tục từ 2015– 2021 được xếp loại ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, với nhiều đề tài sáng kiến mang lại hữu ích trong thực tiễn, trong đó có 02 đề tài đã được UBND tỉnh Lạng Sơn công nhận kết quả và cho triển khai ứng dụng nhân rộng; trong 04 năm từ 2017 - 2020 đồng chí được xếp loại là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

        Về công tác chuyên môn, đồng chí là một kỹ sư Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộ. Bởi vậy, khi còn công tác tại Sở Giao thông Vận tải (từ tháng 9/ 2010 đến tháng 10/2021) khi thực hiện thẩm định hồ sơ thiết kế dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trong quá trình thẩm định đồng chí luôn quan tâm xem xét đối chiếu sự phù hợp giữa bản vẽ và thực tế hiện trường, đưa ra những giải pháp thiết kế hợp lý, thẩm định dự toán theo đúng quy định và định mức của Nhà nước, tiết kiệm kinh phí, đảm bảo chỉ tiêu kỹ thuật, hiệu quả trong khai thác sử dụng, giảm thiểu được nhiều thiết sót trong hồ sơ thiết kế, các dự án được thẩm định đúng thời gian và đảm bảo theo các chế độ chính sách và các quy định của pháp luật. Trong 07 năm từ 2015 - 2021 đã tham gia thực hiện thẩm định tổng cộng trên 180 hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình về lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; đã cắt giảm, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước trên 200 tỷ đồng. Trong 07 năm từ 2015 - 2021 trực tiếp tham gia thực hiện kiểm tra được tổng cộng trên 40 công trình; qua công tác kiểm tra đã phát hiện những sai xót, hư hỏng về thi công, đề nghị Chủ đầu tư khắc phục, chỉnh sửa kịp thời, nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án, mang lại sản phẩm chất lượng cho xã hội.

tr1

Ảnh: Đồng chí Lương Xuân Trường được
"Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2020"

        Năm 2017 và 2018, bản thân đồng chí là thành viên chính trực tiếp tham gia thực hiện đề tài Ứng dụng công nghệ cứng hóa đường GTNT bằng vật liệu tại chỗ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”; đề tài đã được UBND tỉnh Lạng Sơn công nhận kết quả tại Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 và đến nay cho triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, bước đầu cho thấy đề tài nghiên cứu đã mang lại sự thành công và hiệu quả thực tiễn cao, tiết kiệm được kinh phí của ngân sách nhà nước trong việc đầu tư xây dựng cứng hóa đường giao thông nông thôn, phục vụ mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Cá nhân đồng chí đã được Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng Bằng Khen với thành tích đạt giải Nhì của "Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2020" (tại Quyết định số 1464/QĐ-LHHVN ngày 22/12/2020).

        Năm 2019 và 2020, đồng chí tham gia nghiên cứu, xây dựng đề tài Nghiên cứu sử dụng tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương làm mặt đường giao thông nông thônvới vai trò là Đồng chủ nhiệm; đề tài đã được UBND tỉnh Lạng Sơn công nhận kết quả tại Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 23/6/2020. Hiện nay kết quả của đề tài đã được UBND tỉnh cho phép ứng dụng, thi công thí điểm để cứng hóa mặt đường tại một số tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh. Mặt khác nội dung nghiên cứu của đề tài đã được Ban tổ chức cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III (do Tạp chí Cộng sản cùng Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND thành phố Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức) đánh giá cao những ý nghĩa thiết thực mà đề tài mang lại đối với cộng đồng và trao giải thưởng Khuyến khích vào tháng 12/2020.

        Từ ngày 05/11/2021 với vai trò là Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh uỷ. Khi tiếp cận với công việc mới, môi trường mới, đồng chí đã không ngừng cố gắng nỗ lực học tập, nghiên cứu, tìm tòi để nhanh chóng thích nghi, luôn hoàn thành các nhiệm cụ được giao đảm bảo về chất lượng và tiến độ. Đồng chí tham gia thực hiện một số nhiệm vụ, nội dung quan trọng như: Thẩm định đồ án Quy hoạch tỉnh, thẩm định kế hoạch đầu tư công năm 2022 và trung hạn 05 năm 2021 - 2025, thẩm định các nghị quyết chuyên đề quan trọng trong lĩnh vực kinh tế... và đồng chí đã đạt được những thành tích nhất định, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ và Thường trực Tỉnh uỷ tốt các nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công, phụ trách.

        Bên cạnh đó, đồng chí Lương Xuân Trường còn là một đoàn viên công đoàn ưu tú. Đồng chí luôn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, các phong trào thi đua của tỉnh, cơ quan tổ chức, phát động và giành được nhiều giải thưởng về văn nghệ, thể dục, thể thao (như: Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 07/QĐ-LĐLĐ, ngày 09/01/2017...). Tại địa phương đồng chí cũng luôn là một công dân gương mẫu, hằng năm được công nhận là “gia đình văn hoá”.

        Với những thành tích đã đạt được, tháng 5/2022 đồng chí đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Có thể thấy rằng, đồng chí Lương Xuân Trường, Phó Trưởng Phòng Tổng hợp là một tấm gương điển hình tiên tiến, có trách nhiệm cao trong công việc. Mong rằng trong thời gian tới, đồng chí sẽ tiếp tục tạo sức lan toả; phát huy khả năng của mình để cống hiến nhiều hơn nữa cho cơ quan, đơn vị và cho tỉnh Lạng Sơn để  góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp, phát triển vững mạnh

 

Hoàng Bích Liên
Phòng Hành chính, Văn phòng Tỉnh uỷ