Mô hình chăn nuôi gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại huyện Bắc Sơn

Create: T6, 07/22/2022 - 08:50
Author: admin

          Trong những năm gần đây, nhiều hộ gia đình nông dân tại huyện Bắc Sơn đã tập trung vào phát triển chăn nuôi gắn liền với tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả kinh tế cao. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hoá, nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, cụ thể một số mô hình nổi bật là:

          Gia đình Ông Dương Thế Anh, thôn An Ninh 1, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn là người đầu tiên thực hiện mô hình liên kết chăn nuôi gà với Công ty Japfa ComFeed Việt Nam, mỗi năm thu về trên 700 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Ông Thế Anh cho biết: Đầu năm 2019 gia đình ông bắt đầu bỏ ra với số vốn tích góp được và vốn vay từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Sơn, ông đầu tư xây dựng khu chuồng trại chăn nuôi gà. Từ đó đến nay, trung bình mỗi năm, gia đình nuôi được 3 lứa, mỗi lứa 20.000 con gà. Bình quân mỗi năm, trang trại gà của gia đình ông xuất bán được hơn 150 tấn gà thương phẩm, với tổng doanh thu 1 năm khoảng 1 tỷ đồng. Việc liên kết trong chăn nuôi đã giúp cho gia đình yên tâm sản xuất và có đầu ra ổn định, có nguồn thu nhập cho gia đình đảm bảo đủ sinh hoạt trong gia đình và một phần vốn để tiếp tục đầu tư mở rộng thêm mô hình. Hiện nay gia đình vẫn đang hoàn thiện hồ sơ vay vốn thêm để tiếp tục mở rộng chăn nuôi và phát triển mô hình rộng lớn hơn để đáp ứng nguồn tiêu thụ cho đối tác kinh doanh.

          Gia đình anh Dương Thời Thiết xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn nhờ có liên kết tiêu thụ đầu ra ổn định gia đình ông Thiết cũng đã đầu tư vào mô hình chăn nuôi lợn. Ông Thiết cho biết: Từ năm 2018, gia đình tôi bắt đầu liên kết mô hình chăn nuôi lợn với quy mô 1.000 con/lứa với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam (Chi nhánh Thái Nguyên). Trung bình sau hơn 5 tháng nuôi lợn đủ điều kiện xuất chuồng đạt trọng lượng từ 1,3 đến 1,4 tạ/con. Từ đó đến nay, trung bình mỗi năm, trang trại của ông nuôi 2.000 con lợn, trung bình doanh thu mỗi năm thu lãi khoảng 1 tỷ đồng/năm, đã trừ chi phí.

          Không chỉ 2 mô hình trên mà trên địa bàn huyện Bắc Sơn vẫn có nhiều mô hình chăn nuôi cũng đang được đầu tư và phát triển ngày một lớn mạnh. Để đảm bảo cho người dân có nguồn vốn đầu tư vào chăn nuôi phát triển và đem lại hiệu quả cao, Phòng NN&PTNT huyện cũng đã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ phòng rà soát, cân đối các nguồn vốn để hỗ trợ người dân mở rộng sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Theo thống kê, từ năm 2020 đến nay, toàn huyện có 10 mô hình chăn nuôi được hỗ trợ từ nguồn vốn phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí trên 3,1 tỷ đồng.

          Đồng thời, huyện tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND). Qua đó, đã có 20 dự án được vay với số tiền 15,3 tỷ đồng. Trong đó, có 10 dự án vay để mở rộng phát triển chăn nuôi. Ngoài ra, từ năm 2020 đến nay, các cơ quan chuyên môn của huyện cũng đã phối hợp tổ chức mở các lớp tập huấn cho các hộ gia đình ở thôn, xã và đã mở được 27 lớp tập huấn, tổ chức được 05 phiên chợ khuyến nông hướng dẫn người dân về kỹ thuật trong phát triển chăn nuôi.

          Được sự quan tâm của Lãnh đạo UBND huyện Bắc Sơn về việc hỗ trợ nông dân trên địa bàn huyện phát triển mô hình chăn nuôi trên địa bàn các xã trong huyện. Năm 2021, UBND huyện Bắc Sơn đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2020 – 2030. Trong đó, riêng về lĩnh vực chăn nuôi xác định mục tiêu là chăn nuôi trang trại, gia trại, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi tập trung gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm với các Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho người dân chăn nuôi, sản xuất; tích tực triển khai các chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi. Đặc biệt, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với nông dân để xây dựng, hình thành các chuỗi liên kết bền vững…

          Nhờ những chính sách của tỉnh, sự quan tâm hỗ trợ các cấp, ngành trên địa bàn huyện và sự chủ động của người dân trong xã, đến nay, toàn huyện có tổng đàn vật nuôi trên 521.000 con, chủ yếu là chăn nuôi gà (trên 477.000 con), lợn (trên 21.000 con)… Toàn huyện hiện có trên 200 mô hình chăn nuôi gia trại, trang trại có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên/năm. Trong đó, có 20 mô hình thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm với một số doanh nghiệp lớn. Điển hình như: Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam liên kết chăn nuôi lợn theo quy mô trang trại 2.000 con/năm tại xã Tân Thành; Công ty TNHH Japfa ComFeed Việt Nam liên kết chăn nuôi gà an toàn sinh học tại xã Long Đống với quy mô 60.000 con/năm, công ty TNHH Chicken P.T (tỉnh Hải Dương) liên kết chăn nuôi gà tại xã Nhất Hòa với quy mô 50.000 con/năm….

          Không những chỉ mở rộng chuồng trại chăn nuôi gà cho gia đình mình mà anh Dương Thế Anh luôn tận tâm, tận lực và tâm huyết giúp đỡ bà con trong thôn, xã hướng dẫn cách chăn nuôi và mở rộng chuồng trại chăn nuôi mô hình nuôi gà như gia đình anh, đến nay trên địa bàn xã đã có nhiều mô hình chăn nuôi với quy mô hộ gia đình thực hiện liên kết với một số đơn vị, nhà hàng, hợp tác xã trong tỉnh bao tiêu đầu ra sản phẩm.

          Từ các mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm với một số doanh nghiệp lớn và liên kết với nhiều hình thức cung cấp cho nhà hàng, hợp tác xã,… với người dân qua đó, đã giúp cho người chăn nuôi có đầu ra sản phẩm ổn định, yên tâm phát triển sản xuất. Nhờ đó người dân trong thôn, xã có nguồn thu nhập ổn định, đến nay cơ bản đã xóa được đói, giảm được nghèo, kinh tế của mỗi gia đình ngày càng phát triển, đời sống của người dân ngày một nâng cao. Năm 2020, anh Dương Thế Anh đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.

b2

Ảnh anh Dương Thế Anh thôn An Ninh 1, xã Long Đống,
huyện Bắc Sơn
đang kiểm tra chuồng trại của gia đình (Báo Lạng Sơn)

 

Lê Thị Bảy
Ban Thi đua - Khen thưởng