Xây dựng nông thôn mới

     Ngày 03/10/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ…

     Ngày 19/11/2018, UBND tỉnh ban hành báo cáo sơ kết Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2018 (Báo cáo số 425/BC-UBND của UBND tỉnh). Bên cạnh những khó khăn như Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới, toàn tỉnh có 11 huyện, thành…

     Ngày 02 - 03/8/2018, tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương khai mạc Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương; Lãnh đạo vụ Tổ chức cán bộ, Lãnh đạo vụ III và chuyên…

    

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng. Trên cơ sở các tiêu chí của Chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp phụ nữ…

        Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, ngày 11/6/2018 tại Hội trường UBND huyện Đình Lập, Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam huyện Đình Lập đã long trọng tổ chức buổi lễ vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các…

Xã Cao Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn là xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, (vùng đặc biệt khó khăn) của huyện Tràng Định. Với diện tích tự nhiên là 3.055,88 ha, xã có 08 thôn bản, các thôn cách nhau từ 03 đến 15km, dân cư sống thưa thớt rải rác, địa hình chia cắt phức tạp sông…

Thực hiện Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 cùa Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, để kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có thảnh tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng…

Căn cứ Hướng dân sô 2176/HD-BTĐKT ngày 31/10/2016 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dân khen thưởng đôi với tập thể, cá nhân có thành tích trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 Sau khi thông nhất với Văn phòng Điều phôi Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Sở Nội vụ hướng dân khen thưởng đôi với tập…

Căn cứ Luật thi đua, khen thường ngày 26 tháng 11 nãm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thường ngày 16 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành…

Giai đoạn 2011-2015, Phong trào thi đua "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" được triển khai sâu rộng và tạo được sự chuyên biến sâu sắc trong toàn thể hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và các tố chức, cá nhân trên địa bàn, phát huy được vai trò chủ thê của người dân trong việc tham gia xây

Tỉnh Trà Vinh có hơn 30% dân số là đồng bào dân tộc Khmer, sống tập trung chủ yếu ở vùng nông thôn. Qua thời gian thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2016, Trà Vinh đã có 23/85 xã được công nhận hoàn thành toàn bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu năm…