Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tặng danh hiệu "Công dân Lạng Sơn ưu tú"