Sở Nội vụ lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với Ông Trịnh Mạc, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn