Tôn vinh, biểu dương công nhân lao động tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh tại Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2022

Create: T5, 05/05/2022 - 17:13
Author: admin

       Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Nội vụ và Liên đoàn Lao động tỉnh về “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 – 2025”, nhằm kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước,

Phụ nữ Chi Lăng nâng cao vai trò của Hội trong các hoạt động hỗ trợ phụ nữ tham gia sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế số và xây dựng gia đình hạnh phúc

Create: T4, 04/20/2022 - 17:08
Author: admin

       Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN huyện Chi Lăng đã chủ động tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc tạo nhiều cơ hội cho chị em phụ nữ vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, chung sức xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh.