Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác TĐKT năm 2017 Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc (tổ chức tại Lào Cai, ngày 21/3/2018)

Submitted by admin on T2, 03/26/2018 - 17:24