Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

Submitted by admin on T5, 04/05/2018 - 07:50