UBND tỉnh Lạng Sơn lựa chọn 06 điển hình tiên tiên tiêu biểu tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc do Hội đồng TĐKT Trung ương tổ chức

Submitted by admin on T4, 04/18/2018 - 14:46

Thực hiện Kế hoạch của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức Lễ kỷ niệm cấp Nhà nước kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc,

Ngày 18/4/2018, UBND tỉnh Lạng Sơn đã lựa chọn 06 điển hình tiên tiến của tỉnh gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc do Hội đồng TĐKT Trung ương tổ chức, gồm:

1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Huy Hoàng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2006);

2. Phòng Bảo vệ Chính trị, Công an tỉnh Lạng Sơn (được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2008);

3. UBND huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới).

4. Chi bộ thôn Bản Quang, xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”).

5. Kĩ sư Hoàng Lê Minh, Phó Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp tỉnh Lạng Sơn, thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn (Điển hình trong nghiên cứu khoa học, kỹ thuật);

6. Ông Phan Văn Hưng, Thôn Bản Châu, xã Tân Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (Điển hình tiên tiến là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, có nhiều đóng góp trong phong trào phát triển giao thông nông thôn miền núi).

Lễ kỷ niệm dự kiến được tổ chức vào ngày 10/6/2018 tại thủ đô Hà Nội./.

                                            

Trần Văn Ba, Phòng Nghiệp vụ TĐKT, Ban TĐKT