Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch HCM ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Submitted by admin on T2, 06/11/2018 - 08:47