Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng, Huân chương Lao động và tặng hoa cho các cá nhân được Chủ tịch nước khen thưởng thành tích quá trình cống hiến

Create: T4, 10/17/2018 - 09:42
Author: admin