Cụm, khối thi đua của tỉnh

     Chiều ngày 05/01/2021 cụm II các Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua,…

     Chiều ngày 05/01/2021, tại Hội trường Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Lạng Sơn, Cụm I – Các tổ…

     Chiều ngày 04/01/2021, tại Hội trường, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua các…

     Chiều ngày 04/01/2021 cụm I các Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2020,…

    Chiều ngày 04/01/2021 cụm II các Tổ chức tín dụng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

     Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Thu Hòa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Vũ…

     Chiều ngày 05/01/2021, tại Hội trường Công ty Điện lực Lạng Sơn, Cụm thi đua II - Các doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội…

     Chiều ngày 04/01/2021, tại Hội trường Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Cụm các cơ quan Văn hóa - Xã hội tỉnh đã tổ chức…

     Chiều ngày 04/01/2021, tại Hội trường Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cụm…

     Chiều ngày 30/12/2020, Cụm Thi đua Mặt trận…

     Chiều ngày 30/12/2020, tại Phòng Hội thảo, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn, đơn vị Cụm trưởng Cụm…

Sáng ngày 23/12/2020, tại trụ sở Trung tâm kinh doanh VNPT Lạng Sơn, đơn vị Cụm trưởng Cụm I - Các doanh nghiệp Trung ương…

     Ngày 16/11/2020, Cụm thi đua các cơ quan Hội - Hiệp hội tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức đoàn công tác đến thăm và tặng…

     Nhằm thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần…

     Thực hiện kế hoạch của Cụm thi đua năm 2020, chiều ngày 15/8/2020, Cụm Thi đua các cơ quan…

     Ngày 21/7/2020 tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, Cụm II Các cơ quan Quản…

Sáng ngày 20/7/2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thi đua…

     Sáng ngày 14/7/2020, Cụm thi đua 5 huyện Biên giới đã tổ chức Hội nghị sơ kết công…

     Chiều ngày 09/7/2020, tại trụ sở Bưu điện tỉnh Lạng Sơn, đơn vị Cụm phó Cụm I - các Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức…

     Chiều ngày 10/7/2020, Cụm các cơ quan Văn hóa - Xã hội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi…