Quyết định số 1908/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập” giai đoạn 2012 -2020