Quyết định số 2013/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 08 tập thể và 10 cá nhân, vì: đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016 - 2021

Create: T2, 10/11/2021 - 23:10
Author: admin
Số hiệu
2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành
11/10/2021
Ngày hiệu lục
11/10/2021
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký
Hồ Tiến Thiệu