Quyết định số 2014/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 02 cá nhân, vì: đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Hội Cựu giáo chức tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2021.