Quyết định số 2099/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 08 Vận động viên và 01 Huấn luyện viên đạt thành tích cao trong các Giải thể thao