Quyết định số 2121/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án số 81/ĐA-UBND ngày 04/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo đảm quốc phòng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020