Quyết định số 2157/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQLT ngày 08/5/2002 giữa Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam