Quyết định số 2171/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 33 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2015 -2020, góp phần xây dựng và phát triển Trường Trung học phổ thông