Quyết định số 2195/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2016 -2020, góp phần xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc