Quyết định số 2196/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng TP Lạng Sơn và 18 năm ngày Thành lập TPLS