Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Đông y nhiệm kỳ 2015 -2020