Quyết định số 2464/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 02 tập thể, 08 cá nhân, vì: đã có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 -2020