Quyết định số 2465/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 07 cá nhân (Học sinh, giáo viên), đạt giải trong các Hội thi cấp toàn quốc