Quyết định số 2483/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”cho 08 tập thể vì: đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ công tác năm học 2019 -2020