Quyết định số 2484/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Tặng Bằng khen cho 02 tập thể, Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, được bình xét xếp thứ Nhì các khối thi đua năm học 2019 -2020