Quyết định số 2486/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 05 cá nhân có thành tích thành tích trong các phong trào (Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới và tổ chức các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật)