Quyết định số 377/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh V/v Tặng bằng khen cho 10 TT, 07 CN đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020; 02 TT, 02 CN nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ..