Quyết định số 435/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh V/v Tặng Bằng khen cho 14 TT, 19 CN đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền ...