Quyết định số 438/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh V/v Tặng Bằng khen cho cho 07 tập thể và 28 cá nhân vì:đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 -2021