Quyết định số 445/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh V/v tặng Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” cho 12 cá nhân