Quyết định số 447/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh V/v tặng Bằng khen cho 29 tập thể, vì đã có thành tích xuất sắc, được bình xét trong các Cụm thi đua năm 2020