Quyết định số 450/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh V/v tặng Bằng khen cho 54 tập thể, 92 cá nhân vì đạt hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2019 -2020)