Quyết định số 451/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh V/v tặng Bằng khen cho 01 gia đình và 66 nông dân vì đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020