Quyết định số 457/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh V/v tặng Bằng khen cho 08 tập thể và 10 cá nhân, vì:đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu ...