Quyết định số 509/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh V/v tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 01 cá nhân (có danh sách kèm theo), vì:đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 -2021

Create: T3, 04/13/2021 - 19:19
Author: admin
Số hiệu
509/QĐ-UBND
Ngày ban hành
17/02/2021
Ngày hiệu lục
17/02/2021
Người ký
Hồ Tiến Thiệu