Quyết định số 660/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể, Vì: đã có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn