Quyết định số 873/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Học sinh, giáo viên đạt thành tích cao trong các Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.