V/v tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể, 01 cá nhân thuộc tỉnh Lạng Sơn đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Submitted by admin on T2, 11/09/2020 - 17:11
Số hiệu
1760/QĐ-TTg
Ngày ban hành
09/11/2020
Ngày hiệu lục
09/11/2020
Cơ quan ban hành
Văn phòng Chính phủ
Người ký
Trương Hòa Bình