Phong trào thi đua

Từ đầu năm 2022 đến nay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức các phong trào thi đua chuyên đề tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, khó khăn, phức tạp, những vấn đề từ thực tiễn cuộc…

Trước tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thiên tai; nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân ra sức thi đua thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, lập…

Sáng ngày 31/10/2019, Ban Chỉ đạo các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn trong năm 2019 - 2020 đã tổ chức Lễ trao giải thưởng Văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ lần thứ V gắn với tổng kết phong trào thi đua đặc biệt, cao điểm và cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ. 

Dự buổi lễ có đồng…

     Ngày 03/10/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ…

     Sáng ngày 19/8/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019), 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019) và ủng hộ phong trào làm đường giao thông nông thôn trong thực hiện chương trình…

     Ngày 19/11/2018, UBND tỉnh ban hành báo cáo sơ kết Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2018 (Báo cáo số 425/BC-UBND của UBND tỉnh). Bên cạnh những khó khăn như Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới, toàn tỉnh có 11 huyện, thành…

     Ngày 02 - 03/8/2018, tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương khai mạc Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương; Lãnh đạo vụ Tổ chức cán bộ, Lãnh đạo vụ III và chuyên…

    

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng. Trên cơ sở các tiêu chí của Chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp phụ nữ…

     Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, có tổng diện tích tự nhiên 8.310 km2, có 11 huyện, thành phố với 226 xã, phường, thị trấn (207 xã, 14 thị trấn, 05 phường), 2.314 thôn, bản, khối phố, trong đó có 03 huyện nghèo, 125 xã đặc biệt khó khăn, 1.125 thôn đặc biệt khó khăn. Dân số của tỉnh khoảng 788,4 nghìn…

Nhằm quán triệt, thực hiện có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua yêu nước. Thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về công tác TĐKT trong quân đội nói chung, trong Bộ đội Biên phòng nói riêng. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sĩ, công…

        Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, ngày 11/6/2018 tại Hội trường UBND huyện Đình Lập, Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam huyện Đình Lập đã long trọng tổ chức buổi lễ vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các…

Xã Cao Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn là xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, (vùng đặc biệt khó khăn) của huyện Tràng Định. Với diện tích tự nhiên là 3.055,88 ha, xã có 08 thôn bản, các thôn cách nhau từ 03 đến 15km, dân cư sống thưa thớt rải rác, địa hình chia cắt phức tạp sông…

Căn cứ Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020; Căn cứ Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 02/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về…

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng…

Nhằm động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phát huy truyền thống yêu nước, thi đua sáng tạo trong công tác, lao động, sản xuất, học tập góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2017, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh,…

Hiện nay, toàn tỉnh Lạng Sơn có trên 2.300 doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật doanh nghiệp; các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, tạo việc làm cho khoảng 40 nghìn lao động trên địa bàn; ngày càng có nhiều doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo thêm nhiều việc làm cho…

Thực hiện Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 cùa Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, để kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có thảnh tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng…

Căn cứ Hướng dân sô 2176/HD-BTĐKT ngày 31/10/2016 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dân khen thưởng đôi với tập thể, cá nhân có thành tích trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 Sau khi thông nhất với Văn phòng Điều phôi Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Sở Nội vụ hướng dân khen thưởng đôi với tập…

Căn cứ Luật thi đua, khen thường ngày 26 tháng 11 nãm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thường ngày 16 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành…