Số 442/PĐ-UBND ngày 01/5/2020 của UBND tỉnh, V/v Phát động Đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020