Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

Create: T3, 08/07/2018 - 16:02
Author: admin

     Ngày 02 - 03/8/2018, tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương khai mạc Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương; Lãnh đạo vụ Tổ chức cán bộ, Lãnh đạo vụ III và chuyên viên Ban TĐKT Trung ương; về phía các tỉnh có đại diện Lãnh đạo Ban, phòng và chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng của 25 tỉnh, thành phố thuộc Cụm các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng, Cụm các tỉnh Miền núi Biên giới phía Bắc, Cụm các tỉnh Trung du và miền núi Biên giới phía Bắc, thành phố Hải Phòng, Hà Nội.

ha

 

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương điều hành Hội nghị

 

     Tại Hội nghị tập huấn, Ban TĐKT Trung ương đã triển khai Hướng dẫn sơ kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 và thảo luận, giải đáp thắc mắc một số vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT và Thông tư 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT.

     Cũng trong dịp này, Ban tổ chức Hội nghị đã tổ chức thăm mô hình trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Quảng Xương (huyện phấn đấu đến cuối năm 2018 đạt chuẩn nông thôn mới) và Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn của tỉnh Thanh Hóa để học hỏi cách làm hay, sáng tạo mô hình tuyên truyền, vận động cả hệ thống chính trị vào xây dựng nông thôn mới./.

 

Ong Thị An, Phòng Nghiệp vụ TĐKT, Ban TĐKT