Chi hội trưởng Phụ nữ gương mẫu trong học tập và làm theo Bác

Submitted by admin on T4, 08/14/2019 - 14:05

     Với vai trò là Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Phai Duốc, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Chị Hoàng Kim Tuyến thường xuyên gương mẫu thực hiện các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua của Chi Hội. Tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ học tập và làm theo Bác. Chị cùng Chi hội triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", cuộc vận động: "Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", "xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch, 3 an toàn"; tổ chức được nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa thiết thực cụ thể: đăng ký Chi Hội và bản thân thực hiện điển hình "Dân vận khéo" trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nội dung: Xây dựng thôn Xanh, sạch, đẹp gắn với PTKT, quản lý vốn vay; điển hình tiên tiến về tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động 5 không, 3 sạch, gắn với việc xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu.

     Chị Hoàng Kim Tuyến đã chủ động tham mưu cho Chi bộ, Hội Phụ nữ xã và phối hợp với trưởng thôn giao nhiệm vụ cho Chi hội để tuyên truyền, vận động chị em hội viên phụ nữ trong thôn thường xuyên vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, khuôn viên vườn, hộ gia đình, trồng hàng rào xanh, hàng hoa (chiều tím, mười giờ) dọc các trục đường chính và treo 117 giỏ hoa trên các tường rào trong thôn với tổng chiều dài 200m; trồng 100 cây đào. Hiện nay, Chi hội Phụ nữ thôn đảm nhận và thường xuyên phát động chị em ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, bóc từ rơi quảng cáo, trồng hoa, chăm sóc hoa, tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp trên địa bàn hàng tháng (02 lần/tháng). Năm 2019, dịp 08/3 đã tổ chức bình xét các gia đình 5 không, 3 sạch tiêu biểu và tiến hành gắn 67 biển cho các hộ gia đình hội viên đạt tiêu chí, trị giá trên 12 triệu đồng do hội viên đóng góp. Việc làm thiết thực này đã tạo nên một cảnh quan sáng, sạch, đẹp, đồng thời tạo cho các hộ dân trong thôn có ý thức cộng đồng trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn vệ sinh chung cũng như tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Vận động chị em đóng góp trên 50 triệu đồng lắp đặt đường điện thắp sáng đường thôn, làm mương thoát nước và nâng cấp mặt đường của thôn.

 

hoa

Ảnh Chị Tuyến hướng dẫn Hội viên trong thôn treo giỏ hoa trên tường rào của thôn

 

          Hiện nay, Chi hội đã có 77 hội viên tham gia sinh hoạt. Chi hội đang duy trì 03 loại hình tiết kiệm (nuôi lợn nhựa: 77 thành viên, gửi tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn 35 thành viên, với số dư gần 60 triệu đồng, gửi tiết kiệm trong khu dân cư) với số tiền trên 100 triệu đồng. Duy trì và quản lý tốt hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn : Tổ tiết kiệm và vay vốn với 35 thành viên dư nợ 1.266 triệu đồng, không có nợ quá hạn hay lãi tồn, với 100% thành viên vay vốn đều chấp hành đúng quy định, sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, đúng mục đích, không có nợ quá hạn hay lãi tồn. Thu nhập của các hộ gia đình hội viên tăng và ổn định hơn (tiêu biểu có một số mô hình của hội viên như: thu mua phế liệu, kinh doanh tạp hóa, rau, quả chợ huyện, dịch vụ ăn uống...). Từ đó giúp cho chị em hăng hái tham gia tích cực vào các phong trào hoạt động của Hội cũng như các nhiệm vụ chính trị của xã.

          Bản thân đã chủ động đề xuất với Hội LHPN xã cho Chi hội đăng ký thành lập Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc tại thôn với 28 thành viên. Câu Lạc bộ sinh hoạt với nội dung phong phú, đa dạng như kiến thức xây dựng gia đình, chăm sóc con cái; văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... tạo nên tình đoàn kết, tương thân, tương ái lẫn nhau tại khu dân cư; thành lập đội bóng Chuyền hơi thường xuyên tổ chức giao lưu với các đội bóng trên địa bàn xã, thành phố. Tham gia giải bóng chuyền hơi phụ nữ thành phố Lạng Sơn lần thứ nhất; thành lập đội văn nghệ với gần 20 thành viên, thường xuyên tham gia các cuộc giao lưu văn hóa văn nghệ tại xã.

          Vận động 100% hội viên nộp đúng, đủ các loại quỹ như: Hội phí, Mái ấm tình thương, các loại phí, quỹ do địa phương phát động. Bình xét gia đình văn hóa hằng năm 100% gia đình hội viên phụ nữ đều đạt.

          Hằng năm Chi hội đều được xếp loại Vững mạnh, tập thể và cá nhân được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của Hội LHPN tỉnh, thành phố. Năm 2017 được tặng Kỷ niệm chương vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam.

            Tại Hội nghị cấp tỉnh sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chị đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và tham gia Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến đi báo công với Bác tại Nghệ An.

                                                                             Triệu Thị Hiệp

                                                                   Văn phòng, Hội LHPN tỉnh