Cụm I – Các tổ chức tín dụng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ thi đua, khen thưởng năm 2021

Submitted by admin on T7, 01/09/2021 - 00:27

     Chiều ngày 05/01/2021, tại Hội trường Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Lạng Sơn, Cụm I – Các tổ chức tín dụng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ thi đua khen thưởng năm 2021. Đến dự hội nghị có đồng chí Vũ Thanh Thụy, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ; các đồng chí lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Cụm.

      Cụm I – Các tổ chức tín dụng gồm 5 đơn vị: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Lạng Sơn Trưởng cụm, Ngân hàng Phát triển tỉnh Lạng Sơn Phó cụm và 3 đơn vị thành viên là: Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Lạng Sơn, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Lạng Sơn, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Lạng Sơn.

     Năm 2020, hoạt động của Cụm thi đua tiếp tục đi vào nề nếp, chất lượng các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực. Các đơn vị trong cụm đã bám sát kế hoạch và các văn bản phát động thi đua của UBND tỉnh, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công công tác, chủ động phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo không khí thi đua sôi nổi trong viên chức, người lao động đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Trong công tác thi đua khen thưởng, các đơn vị trong cụm đã chú trọng công tác tuyên truyền, xây dựng, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, tiêu biểu như: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển. Chất lượng khen thưởng ngày càng được nâng cao, trong đó các đơn vị đã trú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp, qua đó kịp thời động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

8.6
Ảnh: điển hình tiên các các đơn vị được biểu dương tại Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Thanh Thụy, Phó Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao thành tích chung của các đơn vị trong Cụm đã góp phần rất lớn trong kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Năm 2020 là một năm khó khăn, với nhiều thách thức do ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã có nhiều tác động tiêu cực tới sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, ảnh hưởng lớn tới việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ kinh doanh của các đơn vị trong cụm, tuy nhiên bằng những giải phát thiết thực các đơn vị trong cụm thi đua đã phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu, kế hoạch được cấp trên giao.

     Phát huy kết quả đạt được, đồng chí Vũ Thanh Thụy đề nghị các cơ quan trong cụm bám sát nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh doanh được UBND tỉnh, cấp trên giao ngay từ đầu năm, các đơn vị cần chủ động, sáng tạo phát động các phong trào thi đua phù hợp với đặc thù của đơn vị, thi đua phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

8.2
Ảnh: đồng chí Vũ Thanh Thụy, Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng phát biểu tại Hội nghị

     Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ cách thức, kinh nghiệm triển khai các phong trào thi đua của đơn vị, đồng thời đề xuất giải pháp, nêu ý kiến xây dựng hoạt động chung của cụm trong năm 2021. Các đơn vị trong Cụm đã tổ chức bình xét đơn vị tiêu biểu đề nghị UBND tỉnh khen thưởng năm 2020, đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị nhất cụm (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Lạng Sơn) và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đơn vị nhì cụm (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Lạng Sơn).

8.3
Ảnh: Lãnh đạo các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2021

     Hội nghị đã tiến hành bầu đơn vị Cụm trưởng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Cụm phó Ngân hàng Chính sách xã hội. Đồng thời thống nhất nội dung, tiêu chí thi đua, phát động và ký giao ước thi đua năm 2021 giữa các đơn vị trong Cụm.

  Hoàng Việt Dũng
  Ban Thi đua - Khen thưởng