Cụm Thi đua 5 huyện Biên giới tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Submitted by admin on T3, 07/14/2020 - 22:46

     Sáng ngày 14/7/2020, Cụm thi đua 5 huyện Biên giới đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đến dự Hội nghị có đồng chí Vũ Thanh Thụy, Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ và các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo Phòng Nội vụ và Chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên.

     Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do tình hình tội phạm và các tệ nạn xã hội diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nhưng các đơn vị trong Cụm thi đua đã tổ chức triển khai, phát động nhiều phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh... các chỉ tiêu về sản xuất nông - lâm nghiệp và phát triển nông thôn; giao thông, thủy lợi, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thương mại, du lịch và dịch vụ, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; đầu tư, xây dựng; tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng; thu chi ngân sách Nhà nước; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thông tin, thể dục - thể thao... về cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch so với cùng kỳ.

     Tại Hội nghị, Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc đại diện cho đơn vị Cụm phó đã thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, đồng thời nêu ra một số giải pháp chủ yếu nhằm tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên phạm vi toàn tỉnh. Sau khi nghe dự thảo Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm của Cụm, các đơn vị thành viên đã thảo luận và đề nghị cập nhật, bổ sung một số chỉ tiêu để hoàn thiện báo cáo, đồng thời nhấn mạnh việc cần phải tập trung nêu bật những kết quả các đơn vị đã đạt được trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 và thành tích trong phòng chống dịch bệnh, thiên tai trong 6 tháng đầu năm 2020.

18
Quang cảnh diễn ra hội nghị

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thanh Thụy, Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Cụm thi đua, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 nhưng các đơn vị thành viên trong Cụm đã có những giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra, công tác thu ngân sách trên địa bàn các đơn vị về cơ bản đều đạt so với cùng kỳ, đồng chí cũng đề nghị các đơn vị cần tiếp tục có những giải pháp cụ thể, thiết thực để tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, quan tâm nuôi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội, cộng đồng; nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng... đồng thời cần tiếp tục triển khai, thực hiện các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, đặc biệt là những phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020.

     Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Cụm thi đua 5 huyện Biên giới đã tổ chức đi thăm mô hình sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình ông Hoàng Trọng Dũng tại thôn Sơn Hồng, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, đây là hộ gia đình đã có mô hình phục tráng giống cây hồng Bảo Lâm và hiện nay cho thu nhập ổn định, giúp gia đình từng bước xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.

18
Thăm mô hình trồng cây hồng Bảo Lâm của hộ gia đình ông Hoàng Trọng Dũng, thôn Sơn Hồng, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc
  Hoàng Quốc Thịnh
  Ban Thi đua - Khen thưởng