Cụm thi đua các cơ quan Tham mưu tổng hợp tổ chức hoạt động về nguồn tại xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri và 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Submitted by admin on T2, 08/17/2020 - 14:18

     Thực hiện kế hoạch của Cụm thi đua năm 2020, chiều ngày 15/8/2020, Cụm Thi đua các cơ quan Tham mưu tổng hợp do Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh là Trưởng Cụm, Sở Tài chính là Phó trưởng Cụm và 06 đơn vị thành viên gồm: Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp. Đã tổ chức chương trình về nguồn tại xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Chi (17/8/1910-17/8/2020) và 75 năm Quốc khánh nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020).

50.3
Đại diện Cụm Thi đua các cơ quan Tham mưu tổng hợp dâng hương tại Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri tại xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan

     Trong chương trình này, Cụm Thi đua các cơ quan Tham mưu tổng hợp đã tổ chức dâng hương, báo công tại nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri. Trước anh linh của đồng chí Lương Văn Tri, đoàn cán bộ, công chức đại diện các đơn vị trong Cụm Thi đua các cơ quan Tham mưu tổng hợp đã báo cáo những kết quả, thành tích nổi bật trong công tác tham mưu, đề xuất, thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2020, đồng thời cũng thể hiện quyết tâm, góp sức cùng với cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển. Cũng trong chương trình, đoàn đã trao kinh phí hỗ trợ việc tu sửa nhà bia liệt sĩ xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan với tổng số tiền trị giá trên 30 triệu đồng.

50.4
Đại diện Cụm Thi đua các cơ quan Tham mưu tổng hợp trao kinh phí hỗ trợ việc tu sửa nhà bia liệt sĩ cho UBND xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan
  Đường Thị Nhã
  Ban Thi đua - Khen thưởng