Cụm thi đua II - Các doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Submitted by admin on T5, 01/07/2021 - 17:51

     Chiều ngày 05/01/2021, tại Hội trường Công ty Điện lực Lạng Sơn, Cụm thi đua II - Các doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ thi đua, khen thưởng năm 2021. Đến dự hội nghị có đồng chí Nông Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ, Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nghiệp vụ TĐKT Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ; các đồng chí lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Cụm thi đua.

     Cụm thi đua II - Các doanh nghiệp Trung ương gồm 5 đơn vị: Công ty Điện lực Lạng Sơn là Trưởng cụm; Chi nhánh Ga Đồng Đăng là Phó trưởng cụm và 3 đơn vị thành viên, gồm Chi nhánh Xăng dầu Lạng Sơn; Công ty cổ phần Lương thực Cao Lạng; Công ty Bảo Minh Lạng Sơn. Trong năm 2020, hoạt động của Cụm thi đua đã đạt được những kết quả tích cực, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ nhưng các đơn vị trong cụm thi đua đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, duy trì và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, 4/5 đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Các phong trào thi đua có nhiều đổi mới, sáng tạo, ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát thực tiễn, đã triển khai, hưởng ứng các phong trào "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Doanh nghiệp Lạng Sơn hội nhập và phát triển", “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị. Trong công tác thi đua, các đơn vị đã chú trọng phát động các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của đơn vị trong từng giai đoạn với mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Các phong trào thi đua đã được cán bộ, nhân viên, người lao động trong các đơn vị hưởng ứng nhiệt tình, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, ý thức tự giác, sức sáng tạo của mọi cán bộ, nhân viên, từ đó phát huy vai trò tích cực của cán bộ, nhân viên và người lao động trong quá trình công tác, thực thi nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả công việc. Kết thúc các đợt thi đua, các đơn vị đã biểu dương, và thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua.

4.1
Ảnh: Các đại biểu tham dự và thảo luận tại Hội nghị

     Tại hội nghị, các thành viên cụm thi đua đã thảo luận, chỉ ra hạn chế, bàn biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TĐKT của cụm trong thời gian tới. Thông qua kết quả chấm điểm, Cụm II - các doanh nghiệp Trung ương đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2020 cho Chi nhánh Ga Đồng Đăng (đơn vị xếp thứ Nhất cụm thi đua) và tặng Bằng khen cho Công ty cổ phần Lương thực Cao Lạng (đơn vị xếp thứ Nhì cụm thi đua).

4.2
Ảnh: Lãnh đạo các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2021

     Cũng tại Hội nghị này, Chi nhánh Ga Đồng Đăng được bầu là đơn vị Trưởng cụm thi đua năm 2021 và Chi nhánh Xăng dầu Lạng Sơn được bầu là đơn vị Phó trưởng cụm thi đua năm 2021. Hội nghị đã thống nhất, biểu quyết thông qua các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2021.

  Sầm Thị Thanh Hiếu
  Ban Thi đua - Khen thưởng